2020: een turbulent jaar

2020 was een turbulent jaar dat wereldwijd en voor OLVG grotendeels in het teken stond van COVID-19. Het vroeg veel van ons: lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, innovatie, creativiteit en bovenal kracht.

Voorwoord

2020 was een turbulent jaar dat wereldwijd en voor OLVG grotendeels in het teken stond van COVID-19. Het vroeg veel van ons: lef, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, innovatie, creativiteit en bovenal kracht. Niet alleen voor de mensen in het ziekenhuis, maar ook voor de mensen die plotseling vanuit huis hun werk moesten doen. Het was niet altijd makkelijk en leek soms zelfs onmogelijk. Toch hielden we ons staande. Via deze jaarimpressie laten we, met gepaste trots, onze resultaten van dit bewogen jaar zien. In een nieuw jasje, passend in deze tijd. Want een ding heeft OLVG in 2020 zeker laten zien; dat we ondanks deze crisis als ziekenhuis in beweging blijven. We kijken terug op een jaar waarin we binnen OLVG als één team in staat waren om met alle hens aan dek, de zorg voor de Amsterdamse patiënt zo goed als mogelijk te blijven leveren. Recht uit het hart. We delen graag hoe OLVG dit heeft gerealiseerd: in de frontlinie en thuis, op de COVID-afdelingen en alle andere afdelingen waar de zorg maximaal doorging. Met aandacht voor vitaliteit voor medewerkers en in samenwerking met de regio. De COVID-crisis gaf ook extra aanleiding om versneld stappen te maken op onze strategische ambities: patiëntgericht organiseren; één team; portfoliokeuzes en locatiedoorontwikkeling.

Een grote versnelling zagen we in het realiseren van zorg op afstand, waardoor patiënten niet steeds naar OLVG hoefden te komen. Dit werd, helemaal in de coronatijd, als heel prettig en veilig ervaren. In de toekomst blijft dit een belangrijk ontwikkelpunt voor OLVG. Ook op het gebied van opleiding en wetenschap stonden we niet stil. Door de crisis ontwikkelden we versneld en steeds meer online trainingen en deden we mee aan COVID-gerelateerde studies. Ondertussen gingen onze verbouwingen en uitbreidingen gestaag verder, uiteraard met aandacht voor duurzaamheid. We hopen met deze greep van verhalen uit 2020 te laten zien hoe belangrijk ieders inzet en betrokkenheid is geweest en nog steeds is. Een diepe buiging, waardering en respect voor alle OLVG’ers! Ook bedanken we de raad van toezicht, het bestuur medische staf, de ondernemingsraad, de patiënten adviesraad en het verpleegkundig stafconvent voor hun waardevolle advies en ondersteuning in dit crisisjaar. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar onze verwijzers, netwerkpartners in de omgeving en de zorgverzekeraars. En speciale dank aan alle patiënten voor het in ons gestelde vertrouwen. Maurice van den Bosch, Roxanne Vernimmen en Cees Buren Raad van bestuur

#rechtuithethart #samensterk #eenteam

1 vanaf 2021 verpleegkundig stafbestuur